"Đây là một nơi neo đậu an toàn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đây là một nơi neo đậu an toàn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một nơi neo đậu an toàn." dịch câu này sang tiếng anh: This is a secure anchorage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login