"Người phụ nữ có một chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ấy, vì vậy tôi cho rằng cô ấy đã kết hôn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Người phụ nữ có một chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ấy, vì vậy tôi cho rằng cô ấy đã kết hôn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người phụ nữ có một chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ấy, vì vậy tôi cho rằng cô ấy đã kết hôn." câu này tiếng anh là: The woman had a ring on her finger, so I assumed she was married.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login