"Bạn cần phải ra khỏi nhà nhiều hơn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn cần phải ra khỏi nhà nhiều hơn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn cần phải ra khỏi nhà nhiều hơn." dịch sang tiếng anh: You need to get out of the house more.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login