"Bên trong trang bìa có ai đó đã khắc dòng chữ Gửi Thomas, với tình yêu." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bên trong trang bìa có ai đó đã khắc dòng chữ Gửi Thomas, với tình yêu." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bên trong trang bìa có ai đó đã khắc dòng chữ 'Gửi Thomas, với tình yêu'." câu này tiếng anh là: Inside the cover someone had inscribed the words 'To Thomas, with love'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login