"Cô vẫn đang ca ngợi về sự không công bằng của tất cả." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô vẫn đang ca ngợi về sự không công bằng của tất cả." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô vẫn đang ca ngợi về sự không công bằng của tất cả." câu này tiếng anh dịch: She was still ranting about the unfairness of it all.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login