"Sau một ngày làm việc vất vả, tôi chỉ muốn về nhà và gác chân lên." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sau một ngày làm việc vất vả, tôi chỉ muốn về nhà và gác chân lên." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau một ngày làm việc vất vả, tôi chỉ muốn về nhà và gác chân lên." câu này dịch sang tiếng anh là: After a hard day at work, I just want to come home and put my feet up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login