"Chúng tôi không chấp nhận hành vi phát ban của anh ấy." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi không chấp nhận hành vi phát ban của anh ấy." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không chấp nhận hành vi phát ban của anh ấy." câu này tiếng anh là: We disapprove his rash conduct.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login