"Các thẩm phán nới lỏng các quy tắc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các thẩm phán nới lỏng các quy tắc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thẩm phán nới lỏng các quy tắc." câu này tiếng anh dịch: The judge relaxed the rules.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login