"Gần 7 tỷ USD đã bị xóa sạch giá cổ phiếu trên toàn thế giới." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Gần 7 tỷ USD đã bị xóa sạch giá cổ phiếu trên toàn thế giới." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gần 7 tỷ USD đã bị xóa sạch giá cổ phiếu trên toàn thế giới." câu này dịch sang tiếng anh:Nearly $7 billion has been wiped off share prices worldwide.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login