"Cô biết nếu cô tập trung vào cuộc hôn nhân của mình, cô có thể hôn tạm biệt sự nghiệp." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô biết nếu cô tập trung vào cuộc hôn nhân của mình, cô có thể hôn tạm biệt sự nghiệp." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô biết nếu cô tập trung vào cuộc hôn nhân của mình, cô có thể hôn tạm biệt sự nghiệp." dịch sang tiếng anh: She knew if she concentrated on her marriage she could kiss her career goodbye.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login