"Công ty đang có kế hoạch lớn để cung cấp các máy móc chúng tôi cần." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Công ty đang có kế hoạch lớn để cung cấp các máy móc chúng tôi cần." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đang có kế hoạch lớn để cung cấp các máy móc chúng tôi cần." tiếng anh câu này dịch: The company is planning to major on offering the machines we need.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login