"Ban đầu, công việc khá trần tục." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ban đầu, công việc khá trần tục." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ban đầu, công việc khá trần tục." dịch sang tiếng anh: Initially, the work was pretty mundane.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login