"Các công nhân đã được đường sắt ký kết thỏa thuận." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các công nhân đã được đường sắt ký kết thỏa thuận." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công nhân đã được đường sắt ký kết thỏa thuận." dịch sang tiếng anh là: The workers were railroaded into signing the agreement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login