"Tôi thích Charlie. Đáng tiếc anh phải cưới người phụ nữ khủng khiếp đó." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi thích Charlie. Đáng tiếc anh phải cưới người phụ nữ khủng khiếp đó." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích Charlie. Đáng tiếc anh phải cưới người phụ nữ khủng khiếp đó." câu này tiếng anh là: I like Charlie. Pity he had to marry that awful woman.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login