"khu ổ chuột đông đúc là chăn nuôi căn cứ cho tội phạm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "khu ổ chuột đông đúc là chăn nuôi căn cứ cho tội phạm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"khu ổ chuột đông đúc là chăn nuôi căn cứ cho tội phạm." câu này tiếng anh dịch: Overcrowded slums are breeding grounds for crime.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login