"Andy giả định một không khí thờ ơ mỗi khi tên của cô được nhắc đến." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Andy giả định một không khí thờ ơ mỗi khi tên của cô được nhắc đến." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Andy giả định một không khí thờ ơ mỗi khi tên của cô được nhắc đến." dịch sang tiếng anh: Andy assumed an air of indifference whenever her name was mentioned.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login