"Cô ấy đã giải quyết vấn đề tại một cơn đột quỵ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô ấy đã giải quyết vấn đề tại một cơn đột quỵ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã giải quyết vấn đề tại một cơn đột quỵ." tiếng anh câu này là:She solved the problem at a stroke.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login