"Tôi đã mua một số trái cây đóng hộp và thịt đóng hộp cho chuyến đi cắm trại." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi đã mua một số trái cây đóng hộp và thịt đóng hộp cho chuyến đi cắm trại." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã mua một số trái cây đóng hộp và thịt đóng hộp cho chuyến đi cắm trại." dịch câu này sang tiếng anh: I bought some tinned fruit and tinned meat for the camping trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login