"Họ tìm thấy một cote bị bỏ hoang ở vùng núi hoang dã." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Họ tìm thấy một cote bị bỏ hoang ở vùng núi hoang dã." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ tìm thấy một cote bị bỏ hoang ở vùng núi hoang dã." câu này tiếng anh dịch: They found an abandoned cote in the wild mountains.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.