"Biểu tượng trên các gói tin là một sự đảm bảo rằng các thực phẩm đã được sản xuất hữu cơ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Biểu tượng trên các gói tin là một sự đảm bảo rằng các thực phẩm đã được sản xuất hữu cơ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Biểu tượng trên các gói tin là một sự đảm bảo rằng các thực phẩm đã được sản xuất hữu cơ." câu này dịch sang tiếng anh là: The symbol on the packet is a guarantee that the food has been produced organically.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login