"Những người nông dân đang nhận được các loại cây trồng trong." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Những người nông dân đang nhận được các loại cây trồng trong." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người nông dân đang nhận được các loại cây trồng trong." tiếng anh là: The farmers are getting the crops in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login