"Những người bạn của bảo tàng được phép mua những tác phẩm đã bị hủy bỏ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Những người bạn của bảo tàng được phép mua những tác phẩm đã bị hủy bỏ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người bạn của bảo tàng được phép mua những tác phẩm đã bị hủy bỏ." dịch sang tiếng anh: Friends of the museum were permitted to buy pieces that were de-accessioned.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login