"Nó có thể là một dấu hiệu, nhiều hơn nữa xuống đường, có sự thay đổi trong chính sách." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nó có thể là một dấu hiệu, nhiều hơn nữa xuống đường, có sự thay đổi trong chính sách." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó có thể là một dấu hiệu, nhiều hơn nữa xuống đường, có sự thay đổi trong chính sách." tiếng anh câu này dịch: It might be a sign, much further down the road, of a change in policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login