"Những con chim này dường như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Những con chim này dường như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những con chim này dường như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu." câu này dịch sang tiếng anh:These birds seem unaffected by climate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login