"Bạn đã mua vé tàu và tôi đã trả tiền cho bữa ăn nên chúng tôi bỏ việc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn đã mua vé tàu và tôi đã trả tiền cho bữa ăn nên chúng tôi bỏ việc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã mua vé tàu và tôi đã trả tiền cho bữa ăn nên chúng tôi bỏ việc." câu này tiếng anh là: You've bought the train tickets and I've paid for the meal so we are quits.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login