"Họ bị đánh thức bởi một tiếng thét kỳ lạ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ bị đánh thức bởi một tiếng thét kỳ lạ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ bị đánh thức bởi một tiếng thét kỳ lạ." câu này dịch sang tiếng anh:They were awakened by a weird shriek.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login