"Nhân viên sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp trong vài tuần tới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nhân viên sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp trong vài tuần tới." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp trong vài tuần tới." tiếng anh là: Staff will hold a series of meetings over the next few weeks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login