"Các thẩm phán đang phải đối mặt với các bản án ngày càng khắc nghiệt cho hành vi trộm cắp xe." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các thẩm phán đang phải đối mặt với các bản án ngày càng khắc nghiệt cho hành vi trộm cắp xe." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thẩm phán đang phải đối mặt với các bản án ngày càng khắc nghiệt cho hành vi trộm cắp xe." câu này tiếng anh là: Judges are meting out increasingly harsh sentences for car theft.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login