"Điều dưỡng là một nghề nghiệp cũng như một nghề nghiệp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Điều dưỡng là một nghề nghiệp cũng như một nghề nghiệp." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều dưỡng là một nghề nghiệp cũng như một nghề nghiệp." câu này tiếng anh dịch: Nursing is a vocation as well as a profession.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login