"Cô bị ngón tay chích bởi một cái gai." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô bị ngón tay chích bởi một cái gai." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bị ngón tay chích bởi một cái gai." dịch sang tiếng anh là: She got her finger pricked by a thorn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login