"Ông đã ký chữ ký của mình vào tài liệu." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Ông đã ký chữ ký của mình vào tài liệu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã ký chữ ký của mình vào tài liệu." tiếng anh câu này là:He affixed his signature to the document.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login