"Janet luôn nói với một không khí ưu việt." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Janet luôn nói với một không khí ưu việt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Janet luôn nói với một không khí ưu việt." tiếng anh câu này dịch: Janet always spoke with an air of superiority.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login