"Jane làm một nhà vệ sinh trước khi đi dự tiệc." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Jane làm một nhà vệ sinh trước khi đi dự tiệc." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jane làm một nhà vệ sinh trước khi đi dự tiệc." dịch câu này sang tiếng anh: Jane made a toilet before going to the party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login