"Chương trình được phát trên truyền hình vào thời gian chính, khi mọi người đang xem." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chương trình được phát trên truyền hình vào thời gian chính, khi mọi người đang xem." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình được phát trên truyền hình vào thời gian chính, khi mọi người đang xem." câu này tiếng anh dịch: The show was on television during prime time, when everyone was watching.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login