"Đã đến lúc phải tắt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đã đến lúc phải tắt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã đến lúc phải tắt." tiếng anh câu này dịch: It's time to push off.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.