"Những người đàn ông đều quay lại nhìn cô khi cô bước vào phòng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Những người đàn ông đều quay lại nhìn cô khi cô bước vào phòng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người đàn ông đều quay lại nhìn cô khi cô bước vào phòng." dịch câu này sang tiếng anh là: The men all turned to look at her as she entered the room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login