"Các cuộc họp đã được tổ chức cho người lao động cập nhật càng sớm càng thông tin mới trở nên có sẵn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các cuộc họp đã được tổ chức cho người lao động cập nhật càng sớm càng thông tin mới trở nên có sẵn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc họp đã được tổ chức cho người lao động cập nhật càng sớm càng thông tin mới trở nên có sẵn." câu này tiếng anh dịch: Meetings were held to update employees as soon as new information became available .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login