"Mọi người nói tôi nghẹn ngào, nhưng tôi chỉ có một ngày tồi tệ trên sân golf." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Mọi người nói tôi nghẹn ngào, nhưng tôi chỉ có một ngày tồi tệ trên sân golf." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người nói tôi nghẹn ngào, nhưng tôi chỉ có một ngày tồi tệ trên sân golf." tiếng anh dịch: People said I choked, but I just had a bad day on the golf course.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login