"Cô ấy cho thấy tình yêu và sự hiểu biết tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô ấy cho thấy tình yêu và sự hiểu biết tuyệt vời." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy cho thấy tình yêu và sự hiểu biết tuyệt vời." câu này dịch sang tiếng anh là: She showed great love and understanding.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login