"Cậu đã làm thế nào vậy? Bạn là một thiên tài tuyệt đối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cậu đã làm thế nào vậy? Bạn là một thiên tài tuyệt đối." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu đã làm thế nào vậy? Bạn là một thiên tài tuyệt đối." tiếng anh là: How did you do that? You're an absolute genius.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login