"Bạn có chắc chắn bạn thực sự muốn ly hôn?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bạn có chắc chắn bạn thực sự muốn ly hôn?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có chắc chắn bạn thực sự muốn ly hôn?" tiếng anh câu này dịch: Are you sure you really want a divorce?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login