"Các ứng cử viên nên tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị nghiêm túc." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các ứng cử viên nên tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị nghiêm túc." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ứng cử viên nên tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị nghiêm túc." dịch câu này sang tiếng anh: Candidates should engage in serious political discourse.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login