"Chơi lô tô! Đó là thứ tôi đang tìm kiếm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chơi lô tô! Đó là thứ tôi đang tìm kiếm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chơi lô tô! Đó là thứ tôi đang tìm kiếm." câu này dịch sang tiếng anh:Bingo! That's the one I've been looking for.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login