"Đọc những câu chuyện phiêu lưu nhanh chóng trí tưởng tượng của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đọc những câu chuyện phiêu lưu nhanh chóng trí tưởng tượng của tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đọc những câu chuyện phiêu lưu nhanh chóng trí tưởng tượng của tôi." tiếng anh là: Reading adventure stories quickened my imagination.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login