"Mục đích của bức thư của cô là cô không thể đến." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Mục đích của bức thư của cô là cô không thể đến." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục đích của bức thư của cô là cô không thể đến." dịch sang tiếng anh là: The purport of her letter was that she could not come.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login