"Có phải người đàn ông đã sửa TV?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Có phải người đàn ông đã sửa TV?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có phải người đàn ông đã sửa TV?" dịch câu này sang tiếng anh là: Has the man been to fix the TV?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login