"Nghiên cứu của Piaget tập trung vào các quá trình suy nghĩ của trẻ em." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nghiên cứu của Piaget tập trung vào các quá trình suy nghĩ của trẻ em." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghiên cứu của Piaget tập trung vào các quá trình suy nghĩ của trẻ em." câu này tiếng anh là: Piaget's research focused on children's thought processes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login