"Ông là cây vĩ cầm đầu tiên của dàn nhạc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông là cây vĩ cầm đầu tiên của dàn nhạc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là cây vĩ cầm đầu tiên của dàn nhạc." câu này dịch sang tiếng anh:He was the first violin of the orchestra.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login