"Công việc của các nhà sư là rất quan trọng trong việc truyền bá Kitô giáo." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Công việc của các nhà sư là rất quan trọng trong việc truyền bá Kitô giáo." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc của các nhà sư là rất quan trọng trong việc truyền bá Kitô giáo." dịch sang tiếng anh: The work of monks was crucial in spreading Christianity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login