"Cuốn sách đó là một công việc cần đọc." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cuốn sách đó là một công việc cần đọc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách đó là một công việc cần đọc." tiếng anh câu này dịch: That book is a toil to read.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login